Berge EnergiBerge Energi

Service

For å sikre at din varmepumpe opprettholder en lang og effektiv levetid er det viktig å gjennomføre jevnlige servicer. Filtre må med jevnlige mellomrom renses. Dette er noe man kan gjøre selv i henhold til instruksjonsmanualen til din varmepumpe. Noen avanserte modeller har også automatisk filterrens.

En pumpe som har gått 2-3 år vil få smuss i radiatordelen, noe som er helt vanlig. Årsakene til dette er ulike. Noen hjem er mer utsatt for støv og pollen enn andre. Filtrene er konstruert for å slippe luft forbi foran og ikke støvet bak. Støv og andre mikropartikler setter seg i filter og noe inni radiatordelen. Ved manglende vedlikehold kan oppsamlingen i radiatordelen bli så stor at effekten reduseres betraktelig. Dette vil videre føre til at varmepumpen bruker mer strøm for å varme opp boligen.

Radioatoren er en konstruksjon som må behandles med forsiktighet. Man kan lett skade radiatoren hvis man forsøker å rense den selv. Vi bruker spesielle rensestoffer som er utelukkende laget for varmepumper og som er godkjent av produsenten. Slik vil smuss, mikropartikler og pollen bli løst opp kjemisk uten å skade radiatoren med fysisk/mekanisk rensing.

Bildene du ser under er av en 2 år gammel innedel med filtre og deksel fjernet. På bildet til venstre ser man at radiatorventilene er tiltettet av smuss og mikroskopiske støvpartikler. Her er det dårlig luftgjennomstrømning og effekten til pumpen er således svært dårlig.

På bildet til høyre har vi utført en service på halve radiatordelen for å vise forskjellen. Nå er alle radiatorventilene åpne, luften har full gjennomstrømning og varmepumpen har fått igjen sin opprinnelige effekt som da den var ny.

Regulær service


For at du skal være sikret et problemfritt produkt er det viktig at man er nøye med vedlikehold og regulær service.

Det er her viktig å merke seg at f.eks filtre ikke har ubegrenset levetid, men må skiftes/renses etter hvert. Vi kan hjelpe deg å finne ut når man bør utføre filterbytte og annen service. Det å gjennomføre nødvendige service er også viktig for at produsentens garanti skal gjelde.

Vi utfører også all annen service på ditt varmepumpe/aircondition system. Hvis du har spørsmål eller problemer med ditt varmepumpesystem er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Radiator

Radiator før service

Radiator2

Radiator etter service